Read & Study the Bible Online - Bible Portal
You Are A Child Of God So Rejoice!
John the Apostle exhibited a unique love for his fellow Christians. In his first epistle, he encouraged the believers because each of them was a child of God.
Robin McKinley,
Nej, JESUS har inte gett oss SIN RÄTTFÄRDIGHET och VI kan göra goda gärningar
Många kristna uttrycker sig gärna med att de absolut inte kan åberopa någon form av godhet i dem själva, och att det snarare handlar om att det är Jesus rättfärdighet i dem som gör att de möjligtvi…
Annika Björk,
Being on the Jesus Team—December 1 Bible Reading Plan - Denise Pass
Being on the Jesus team means we are chosen and accepted. Do we see the value in this incredible gift of fellowship with the God of this universe?
Denise Pass,
Nej, JESUS har inte gett oss SIN RÄTTFÄRDIGHET och VI kan göra goda gärningar
Många kristna uttrycker sig gärna med att de absolut inte kan åberopa någon form av godhet i dem själva, och att det snarare handlar om att det är Jesus rättfärdighet i dem som gör att de möjligtvi…
Annika Björk,
Sin and the Work of Christ
This post was originally published in June 2014.–ed. What did Jesus set out to accomplish? Did His death and resurrection have any practical effect for this life, or was it all focused on eternity? Consider this: the holy Son of God set aside His glory, humbled Himself by taking the form of a man, lived
John MacArthur,
The NT Epistles Point to New Jerusalem
Here is a brief summary of the writings of Paul, Peter, and John. Paul focuses on Christ living and being formed in us (Gal. 2:20; 4:19) and Christ being magnified in us and lived out of us (Phil. …
Don Martin,
Exempel på fullkomliga, perfekta och rättfärdiga personer i Bibeln
Visst kan vi människor vara fullkomliga, perfekta och rättfärdiga – här och nu. Men dessa uttryck betyder inte “att aldrig någonsin ha gjort sig skyldig till synd”. Alla syndare …
Annika Björk,
ROMARVÄGEN TILL FRÄLSNING saknar den viktigaste kärnan
Jag är definitivt inget stort fan av “Romarvägen till frälsning” (från engelskans “The Romans’ road to salvation”), av den enkla anledningen att denna påstådda frälsni…
Annika Björk,
Seth Erlandssons tro på en totalt villkorslös frälsning genom tro allena utan gärningar
Jag har lyssnat på några gamla föredrag av Seth Erlandsson (bibelforskare, författare och föreläsare) angående Bibelns tillkommelse, och de var mycket lärorika (önskar jag kom ihåg allt). Däremot …
Annika Björk,
Born Again of The Spirit — House of David Ministries
One of the most critical verses we find in scripture is in Jesus’ conversation with Nicodemus. Jesus told him, “Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God” (John 3:3) . Being born again is undeniably essential for our salvation. But what exactly is our
Eric M. Teitelman,

Group of Brands