Read & Study the Bible Online - Bible Portal
HONUNG är nyttigt, säger Bibeln
Ät honung, min son, det är gott, självrunnen honung är söt för din gom (Ords. 24:13) Honung är nyttigt, och speciellt om det kombineras med KANEL (som enligt några gamla skrifter sägs vara en av de…
Annika Björk,

Group of Brands