Read & Study the Bible Online - Bible Portal
Förväntar sig Gud enligt Bibeln att vi ska lyda hans lagar, eller är de för svåra?
Gud verkar se det som en självklarhet att vi har förmåga att lyda hans bud – både vad gäller Mose lag (under den tid som den gällde) och vad gäller buden som gällde innan Mose lag trädde i kr…
Annika Björk,
Förväntar sig Gud enligt Bibeln att vi ska lyda hans lagar, eller är de för svåra?
Gud verkar se det som en självklarhet att vi har förmåga att lyda hans bud – både vad gäller Mose lag (under den tid som den gällde) och vad gäller buden som gällde innan Mose lag trädde i kr…
Annika Björk,
Kan vi undvika onda tankar och är det samma sak som FRESTELSER? – Mark. 7:21-23
När Jesus i Mark. 7:21-23 och Matt. 15:18-20 förklarar vad som orenar en människa så ger han en lång rad exempel, och även om han inte säger att hans exempel måste läsas i kronologisk ordning så bö…
Annika Björk,
God the Father, the Son and the Holy Spirit raised JESUS up from the dead – quickening
Water, ice, steam, fog, dew – several forms of the same essence The godhead (God) which is ONE contains three persons (God the Father, Jesus and the Holy Spirit), but Jesus Christ has express…
Annika Björk,
Is it God’s responsibility to KEEP US, even by force?
God and his “responsibilities” There are some Christians who erroneously believe that it is God’s responsibility to make sure that born again believers are kept, and some even bel…
Annika Björk,
The purpose of the LAW, and our ability to obey God according to the Bible
The temporary Mosaic Law does not cancel or detract from the eternal MORAL law of God, which applied/applies both before and after the time of the Mosaic Law Unlike what is commonly claimed, God ap…
Annika Björk,
In the Trinity doctrine, God is three Persons in one Being, but Jesus is not God.
The Bible consistently distinguishes between God and Jesus. For example, God is invisible but Jesus is visible.
Andries Jacobus van Niekerk,
In the Trinity theory, God is three Persons in one Being, but Jesus is not God.
This article provides evidence that Jesus is not God, such as many verses that make a distinction between God and Jesus.
Andries Jacobus van Niekerk,

Group of Brands