Read & Study the Bible Online - Bible Portal
Living Among Scorpions
“You live among scorpions” (Ezekiel 2:6). The life of an Old Testament prophet was not easy. A reading of the Old Testament reveals the problems and the challenges the prophets faced as they procla…
Claude F. Mariottini,
HERRENS ÄNGEL är en manifestation av vår Gud JESUS KRISTUS
Det hebreiska namnet för ängel är ”MALAK” (Strong’s 4397) men ordet kan även ha den mera generella betydelsen “budbärare” eller någon som är utskickad/sänd. Man måste alltså inte …
Annika Björk,
The ANGEL OF THE LORD is our God JESUS CHRIST
The Hebrew word for angel is “malak” (Strong’s 4397) but this word can also mean “messenger” or “one who is sent”, so the messenger in question doesn’…
Annika Björk,

Group of Brands