Read & Study the Bible Online - Bible Portal
Paulus TAGG – vad innebär denna törntagg? – 2 Kor. 12:7
2 Kor. 12:7 Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en TÖRNTAGG i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag int…
Annika Björk,

Group of Brands