Read & Study the Bible Online - Bible Portal
Joshuas långa dag och SOLEN – inte jorden – som stod still – Joshua 16:12-14
Solen som stannade upp I vissa textavsnitt, såsom de poetiska, finns ibland (inte alltid) utrymme för att kunna tolka ord och termer på skiftande sätt beroende på kontext, men detta gäller inte Jos…
Annika Björk,
Kan man bevisa att jorden är PLATT, eller en rund glob? Och vad säger Bibeln?
Den kristna attityden inför människor som har avvikande åsikter Flat-earth-filmer (innehållande platt-jord-argument) längre ner i artikeln. Läs gärna artikeln “Lista med 50 exempel som…
Annika Björk,
Jordens form enligt Bibeln och Enoks bok – platt med hörnpelare och himlavalv
Vad säger Bibeln om jordens form och rörelser? (Se bibelverser nedan.) Den absolut mest direkta bibeltolkningen är att jorden är platt och stationär, där alla kontinenter befinner sig på samma sida…
Annika Björk,
The Prayer of Habakkuk
Habakkuk’s prayer (Habakkuk 3:1–19) comes after his dialogue with God in which the prophet expressed his concern about the evil and the violence occurring in Judah. His prayer reveals that Habakkuk…
Claude F. Mariottini,
LISTA med bibelverser som visar på en platt jord med himlavalv i en geocentrisk värld
Bibelverser som talar om en geocentrisk värld “Har Gud verkligen sagt: — ?” (Satans kommentar i 1 Mos. 3:1) Kan vi verkligen lita på det Gud sagt i Bibeln vad gäller skapelseberättelsen och…
Annika Björk,

Group of Brands