Read & Study the Bible Online - Bible Portal
RÄTTFÄRDIG enligt Bibeln – pga Jesus rättfärdighet eller vår egen?
Predikaren 7:30 Se, endast detta har jag funnit att Gud skapade människorna RÄTTSINNIGA. Men SEDAN har de tänkt ut många onda planer Det finns oändligt många verser som säger att vi är rättfärdiggj…
Annika Björk,

Group of Brands