Read & Study the Bible Online - Bible Portal
Jesus offer handlar om en SKULD som TAS BORT och inte som BETALAS
Jesus betalade inte för våra skulder utan FÖRLÄT dem (tog bort dem) Gud älskade hela världen såpass mycket att han lät sin älskade son (och Gud i kött) dö som ett syndoffer för människorna på jorde…
b08992b6-44b6-4067-a7ef-39c208f10ba8,
In John 10:33, did the Jews say that Jesus claims to be God?
Or did Jesus, in John 10:36, claim to be THE Son of God? How did the Jews understand the title, THE Son of God?
Andries Jacobus van Niekerk,
A Chronology from The Life of Jesus
A Chronology adapted from The Life of Jesus History’s Great Love Story The Life of Jesus – PDF A full chronology is in the PDF Appendix A Brief Overview Share good news – Share this and any page …
Geoff Waugh,
The Lion of Judah (4) The Death of Jesus
The Lion of Judah Book 4: The Death of Jesus Now in black & white and in colour editions The Death of Jesus – PDF Permissions: You can reproduce any Renewal Journal resource, including…
Geoff Waugh,

Group of Brands