Read & Study the Bible Online - Bible Portal
Heavenly Wisdom
“And the Jews marvelled, saying, How knoweth this man letters, having never learned” (John 7:15)? In John 7, the Jews celebrated the festival of Booths and Jesus’s brothers encouraged him to go int…
Anneta Pinto,
God’s kingdom and the church
What’s God’s vision for the church? Is your church demonstrating communal life as our king desires?
Allen Browne,
Antitrinitianernas favoritvers om DEN ENDE SANNE GUDEN i Joh. 17:3
Det finns nog ingen vers som är mer kär hos antitrinitianer än Joh. 17:3 eftersom det står där att Gud Fader är DEN ENDE SANNE Guden – läs mer här. (Precis som om detta skulle utesluta att oc…
Annika Björk,

Group of Brands