Read & Study the Bible Online - Bible Portal
Alla JESU LIKNELSER i BIBELN visar på behovet av gärningar
Jesus förklarar för sin lärljungar varför han ibland väljer att lära ut saker och ting med hjälp av liknelser (parabler). Om vi verkligen vill förstå vad Jesus menar så kan vi följa honom och lyssn…
Annika Björk,

Group of Brands