Read & Study the Bible Online - Bible Portal
Why Join the iWork4Him Nation? — iWork4Him
On the iWork4Him radio program we challenge everyone to join the iWork4Him Nation. This is not a gimmick but a high calling on people’s lives. Why? No matter what you do on a daily basis for a job, how you do your job is proof of how God is working in your life. You and
Jim Brangenberg,
What are you sowing in this life to reap? - Raising Zion
Sowing good will reap good fruit. Nurturing bad seeds will reap bad fruits. What are you sowing in your heart as a child of God?
Nehemiah Zion,
Redeeming the Arts: Visionaries of the Future, by Sandra J. Godde
Redeeming the Arts: Visionaries of the Future by Sandra J. Godde Sandra Godde is the Founder and Director of “Excelsia Dance” based in Brisbane, Australia. “Excelsia Dance”…
Geoff Waugh,
Alla JESU LIKNELSER i BIBELN visar på behovet av gärningar
Jesus förklarar för sin lärljungar varför han ibland väljer att lära ut saker och ting med hjälp av liknelser (parabler). Om vi verkligen vill förstå vad Jesus menar så kan vi följa honom och lyssn…
Annika Björk,
The Lion of Judah (3) The Life of Jesus
Black & White edition The Lion of Judah Book 3: The Life of Jesus Now in black & white and in colour editions The Life of Jesus – PDF eBook on Kind…
Geoff Waugh,

Group of Brands