Read & Study the Bible Online - Bible Portal
Josué 11:15 NVIPT
Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés.

Verse by Verse Bible Study

More on the web

powered by crossmap search

Group of Brands