Read & Study the Bible Online - Bible Portal
Salmos 78:69 NVT
Ali construiu seu santuário, alto como os céus,
firme e duradouro como a terra.

Verse by Verse Bible Study

More on the web

powered by crossmap search

Group of Brands