Read & Study the Bible Online - Bible Portal
1 Reis 8:36 NVIPT
ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo.

Verse by Verse Bible Study

More on the web

powered by crossmap search

Group of Brands