אני הילדה של את השם. אני אוהבת את ישוע. Y-shua amo. I love HaShem, Y-shua. And I love all people--Even if you hate me, I still love you :).