#bible #sacredscripture #carmelbibleclass #dailybiblestudy #catholicchurch #ijsmangalore #carmelitefathers #mangalore #bible #biblelesson #bibleclass #dailybibleclasss #inspirationinthebible #introductiontobible #exodus #moses #pasch #liberationfromIsrael
____
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ – ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಯಾಜಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೇಣ್ಗಿ. ಬೈಬಲಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಮಾ. ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಘೆತಾ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ 14, 2020 ವೆರ್ ಹಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್, ಮುಳಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್’ಶೆತ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡೊ – ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಚೆ. ಆತಾಂ ತೆ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಧ್ಯಾನವನ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಹಾಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.
CARMEL BIBLE CLASS is a Carmelite initiative started on Feb 14, 2020 by Rev. Fr .Stifan Perera, a Carmelite priest from Infant Jesus Shrine, Carmel Hill - Mangalore, Karnataka – INDIA. He is presently the Director of Dhyanavana Publications, Bengaluru. In this everyday Web Series, he expounds verse by verse, the various Books of the Bible.