*SERMON KEY-POINTS*

1. Haebe o hloka ho phonyoha sefefo; se phakise ho tswa sekepeng / If you want to survive the storm; you must stay in the ship.
2. Re lokela ho dula sekepeng; thuso ya rona e be e fihle/ We need to stay in the ship; until we are rescued.
3. Mangolo a thuto ha a lekane ka nako tsohle le tsebo le boiphihlelo tsa mosebetsi/ Qualifications cannot always be equal to the work experience.
4. O ka lahlehelwa ke bophelo; ka lebaka la bokwala / Out of cowardness; you can loose your life.

" *STAY FUCUS; STAY ON BOARD."*