Read & Study the Bible Online - Bible Portal
Jong onder het juk van Christus
Matthew Mead (1629-1699) was een Engelse puriteinse predikant en een tijdgenoot van John Owen. Hij had een groot geestelijk inzicht en was een ontdekkend en bevindelijk prediker.

In achttien hoofdstukken wordt de tekst uit Klaagliederen 3:27 behandeld. De aanleiding daarvoor was dat iemand Mead vroeg om een preek te houden op een jaarlijkse vrije dag waarop veel jongeren zich te buiten gingen. Hierin stemde hij toe, en op verzoek van velen zijn de preken vervolgens in druk verschenen.

Mead legt uit wat het juk betekent. Hij laat zien voor wie verdrukkingen goed zijn, en behandelt het jukdragen van Christus. Hij dringt aan op zelfonderzoek en geeft aan hoe we onze eigen staat kunnen weten.
Hardcover, 331 pages

Published September 2011 by Gebr. Koster Uitgeverij

Group of Brands