PANALANGIN PARA SA KALIGTASAN Panginoong Jesus tinatanggap kita bilang aking Panginoon at Tagapagligtas Linisin mo ng iyong banal na Dugo ang Lahat ng Aking Kasalanan Isulat mo ang aking Pangalan sa Aklat ng Buhay at ikaw ang siyang manguna at masunod sa aking buhay Pagpalain mo at ingatan aking buhay.. Amen and Amen https://youtube.com/watch?v=Q4XsvHl7pTw&feature=share https://youtube.com/watch?v=KQwxu2pua-w&feature=share https://youtube.com/watch?v=6KXUxNmQeao&feature=share https://youtube.com/watch?v=oQ0ib3Hyovc&feature=share https://youtube.com/watch?v=Ke0fP94o2PY&feature=share https://youtube.com/watch?v=E2w9nqZAsSI&feature=share https://youtube.com/watch?v=TuW0rUVMRYE&feature=share https://youtube.com/watch?v=MZb0x8sK-nk&feature=share https://youtube.com/watch?v=k63Ij4JQzOw&feature=share https://youtube.com/watch?v=6KXUxNmQeao&feature=share https://www.facebook.com/100069774985534/videos/1074429213126314/?app=fbl https://www.facebook.com/mcjoerich/videos/